Litet info om massage

Den som vill skapa de bästa förutsättningarna för att hunden ska få en lång, frisk och framgångsrik karriär bör fysträna sin hund. Det gör man bäst genom att träna hundens styrka, uthållighet och koordination. Det gäller alla arbetande hundar, jakt agility, och andra kroppsligt krävande aktiviteter.
Under hundens första år kan man träna hundens kroppsmedvetenhet tex genom att låta den gå på stockar, hoppa upp på stubbar och där göra rörelser. Det går även att inomhus träna på balansboll/balansmatta eller liknande övningar.
De flesta hundar belastar sin framdel mycket mer än sin bakdel, ovanstående övningar främjar träningen av bakdelen. Det kan förhindra ojämn belasting som i sin tur kan ge ryggproblem.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.