Kondition

Vad tänker du på när du här ordet kondition?
Det är ett omfattande begrepp som säkert betyder olika för olika människor. Vare sig det handlar om bra eller dålig kondition, är det säkert många av oss som tänker att det är ”flåset” som gör hur mycket eller hur fort någon kan orka springa.
För en individ som ska springa ett sprintlopp är kraven på hög maximal syreupptagning större än hos en som ska springa längre sträckor.

Det är dock sällan lungkapaciteten som är avgörande för prestationsförmågan. I stället är det hjärtats kapacitet att utnyttja syret, tillsammans med musklernas förmåga att utnyttja energi som har den största betydelsen. Kroppen tar upp syre ur inandningsluften och avger koldioxid och vatten via utandningsluften.
Konditionsträning ökar förmågan att binda och transportera syre. Detta sker med hjälp av hemoglobinet som finns i blodet. Blodet har till uppgift att bland annat transportera syre och näringsämnen till muskler och organ, samt att transportera bort koldioxid, vatten och mjölksyra.

Hjärtat är en otroligt viktig muskel som aldrig vilar. En intressant notering är att hjärtmuskeln är skapad så att den inte kan bilda mjölksyra och att den kan omvandla mjölksyra från skelettmusklerna till energi. Konditionsträning leder till att hjärtat får en större slagvolym, vilket innebär att hjärtfrekvensen (pulsen) inte behöver vara så hög. Hos en vältränad individ med stor slagvolym behöver hjärtat slå mindre antal slag för att få ut den mängd blod som behövs till att utföra arbete. Det otränade hjärtat måste slå fler slag för att få ut samma mängd blod. Ett otränat hjärta behöver med andra ord anstränga sig mer för att utföra samma arbete som ett tränade hjärtat.

Det finns olika metoder att träna på, och frågar du 20 tränare vad som är rätt, får du med all säkerhet minst 20 olika svar. Men oavsett vem du frågar och vad denne grundar sina träningsmetoder på, är syftet detsamma. Att ge individen bättre förutsättningar för det arbete den ska utföra. För att klara en fysisk ansträngning måste individen i första hand ha en bra kondition att utgå ifrån. Styrka behövs förstås, men man måste utgå ifrån en bra grundkondition.

All fysisk tränig innebär nerbrytning och återuppbyggnad. Det ena utesluter inte det andra. Proportionerna mellan dessa faktorer är avgörande för prestationen. Blir det för mycket av det ena eller andra så kommer skador och utbrändhet. Och blir det för lite så får du samma effekt. All träning är dessutom specifik. Kroppen ställer in sig på att klara de uppgifter den ”känner” under träning. Beroende på vad man tränar och hur man tränar, tas olika muskler, och framför allt muskelfibrer i anspråk. Om träningen utförs under korta, lugna, långa eller intensiva pass, stimuleras olika energisystem i musklerna. Därför är det viktigt att försöka variera träningen så mycket det bara går. Fantasin sätter inga gränser.