Massage och stretching

Om en hund har ont någonstans balanserar den om sig för att anpassa rörelserna på det sätt som gör minst ont och använder istället andra delar av kroppen för att kunna ta sig fram. Vilket i sin tur gör att skadan kan förvärras på sikt. De kan gå omkring småskadade ett bra tag innan man upptäcker att de verkligen har ont. Det leder ofta till att hunden beter sig på ett sätt som den normalt inte brukar. Med rätt utförd massage och/eller behandling i förebyggande syfte, ökar skademarginalerna markant, samtidigt kan man halvera konvalescensen när skada uppkommit.

   

Våra hundar vill göra oss till viljes, men om vi kräver för mycket eller om det gör ont blir det svårt eller omöjligt att utföra det. Man kan säga att de ”döljer” skadan eller värken. Det mentala välbefinnandet påverkar en prestation i mycket hög grad. Det fysiska och psykiska välbefinnandet följs åt. Massage och stretching förbättrar hundens välbefinnande och hälsa, ger ett normalt rörelseomfång som leder till bättre prestation

Det är inte bara arbetande hundar (bruks, jakt agility m.m.) som kan drabbas av muskelspänningar och förslitningsskador. Det kan även drabba:

• Hundar som drar och rycker mycket i kopplet.
• Hundar som ofta går kopplade. (de hindras från ett naturligt rörelsemönster)
• Hundar som ofta rastas på hårt underlag.
• Gamla hundar (åldersstelhet)
• Stressade hundar
• Hundar med felbelastningar pga. en långvarig skada.

Utbildning i Genuin Svensk Massage är en djupverkande massage som bygger på selektiv muskeltöjning och innebär att jag provocerar, töjer och dränerar varje muskel/muskelgrupp för sig. Denna massage når även den djupa muskulaturen, det innebär att hela muskeln påverkas i alla dess delar, inte bara den ytliga muskulaturen. Det är en tuff och effektiv massageform med snabba och bestående resultat. Genuin Svensk Massage (GSM) är en gammal form av massage som är grundad på Per Henrik Lings metoder. Idag används den förutom på människor, även på häst och hund.

Jag valde att utbilda mig och arbeta med Genuin Svensk Massage för att få snabba och bestående resultat samt att utbildningen också har stort fokus på att hitta orsaken till de olika problem och åkommor som en hund kan råka ut för.

Massage och stretching hjälper även hunden att förebygga och rehabilitera skador. Det motverkar träningsvärk, sträckningar, ödem mm och är bra mot cirkulationsstörningar. Dräneringen som är specifik för denne typ av massgage hjälper lymfsystemet att rensa ut oförbrända slaggprodukter som bildas vid exempelvis ansträngning eller skada.

För en fräsch hund ökar kapaciteten, välbefinnandet och rörelseförmågan, vilket i sin tur gör att hunden lättare undviker att skada sig.

Det viktigaste för mig är att se orsaken till problemet, göra något åt det och att få ett bestående resultat. Inledningsvis gör jag en övergripande hälsodokumentation, för att se om det är något som jag kan göra eller om det är annan vård som behövs.

    

Den som vill skapa de bästa förutsättningarna för att hunden ska få en lång, frisk och framgångsrik karriär bör fysträna sin hund. Det gör man bäst genom att träna hundens styrka, uthållighet och koordination. Det gäller alla arbetande hundar, jakt agility, och andra kroppsligt krävande aktiviteter.
Under hundens första år kan man träna hundens kroppsmedvetenhet tex genom att låta den gå på stockar, hoppa upp på stubbar och där göra rörelser. Det går även att inomhus träna på balansboll/balansmatta eller liknande övningar.
De flesta hundar belastar sin framdel mycket mer än sin bakdel, ovanstående övningar främjar träningen av bakdelen. Det kan förhindra ojämn belastning som i sin tur kan ge ryggproblem.