Idmärkning

Jag är utbildad id-märkare sedan 1984 då jag utbildades i tång-tatueringens ädla konst vid Veterinärhögskolan i Ultuna, Uppsala.

I början av april 2009 gick jag kursen för id-märkning med mikrochipteknik och i och med detta kan jag märka både hundar och katter.

 

 

 

 

Jag åker hem till uppfödaren om det inom rimliga avstånd.

Information om microchipmärkning

Märkning med microchip är den vanligaste ID-märkningsmetoden för hundar i Sverige i dag. Hundar och katter kan microchipmärkas från sex veckors ålder och går därefter att identifiera hela livet. Både veterinärer och utbildade id-märkare kan utföra id-märkning med microchip. Microchipet injiceras under huden på djuret, normalt mellan skulderbladen. Ingreppet är detsamma som en vanlig vaccination och är inte skadligt. Alla chip har ett unikt ID-nummer inprogrammerat och det är det numret som registreras i ägarregistret. För att såväl avläsare som registrering skall fungera problemfritt skall endast chip som följer ISO-standard användas.

   

För att kunna se ID-numret på ett microchipmärkt djur, krävs en särskild avläsare. Avläsare finns hos polisen, hos veterinärer, djurhem samt på de flesta brukshundklubbar och SKK länsklubbar.