Hund

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas och registreras.

På Jordbruksverkets hemsida står följande text angående id-märkning:

”Du är skyldig att märka och registrera din hund innan den är fyra månader. Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor. Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla ägarbytet. Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt”.

 Det finns idag två Ägarregister som hunden kan registreras i, Jordbruksverkets och SKKs (Svenska Kennelklubben).

Sedan 2001 gäller lagen om idmärkning och registrering och juridiskt sett är det Jordbruksverkets register som räknas.

SKKs ägarregister är idag ett frivilligt register men används trots det av en majoritet av hundägarna ändå. De registrerar renrasiga hundar, blandraser och även katter. SKK har sedan mycket lång tid registrerat hundägaruppgifter. När det blev vanligt att ID-märka hundar började även dessa uppgifter registreras. Sedan 1997 står det i SKKs grundregler att alla valpar ska vara ID-märkta innan de lämnar uppfödaren. SKKs ägarregister används även till mycket annat som är kopplade till organisationens verksamhet (prov, tävling, avel, hälsoundersökningar, utställning, klubbaktiviteter, hälsoenkäter mm). Dessutom används registret i stor utsträckning för att identifiera ägaren till upphittade hundar.

Först kontrolleras att hunden inte är chipmärkt sen tidigare med avläsaren. Även chipet kontrolleras i sin förpackning för att se att det fungerar som det ska och att numret överrensstämmer med streckkoden.

Injektionsplatsen tvättas med en desinficerande lösning (t.ex sprit).

Sedan injiceras chipet subkutant (under huden) mellan skulderbladen. Valpen/hunden sitter i husses eller mattes famn eller stående på ett bord eller golv, under tiden.

Efter injiceringen, kontrolleras med avläsaren att chipet sitter där det ska och att det fungerar.

En klisterremsa med chipnumret på klistras fast på stamtavlan och/eller de papper som ska fyllas i för registreringen.